Σχετικά με το 1ο Φεστιβάλ Ορατότητας και Διεκδικήσεων για την Απελευθέρωση Φύλου, Σώματος, Σεξουαλικότητας

Στις 26/27 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το 1ο LGBTQI+ pride Κρητης: Φεστιβαλ Ορατότητας και Διεκδικήσεων για την Απελευθέρωση Φύλου, Σώματος, Σεξουαλικότητας:

Ένα Φεστιβάλ οργανωμένο από τα κάτω, μέσα σε πλαίσια που χαρακτηρίζουν τον ευρύτερο κινηματικό χώρο. Το συντονιστικό του απαρτίζεται από συλλογικότητες που λειτουργούν μέσω οριζόντιων και αντιεραρχικών διαδικασιών και αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή τους να μην εμπλακούν στη διοργάνωση  χορηγοί και θεσμικοί φορείς. Επιπλέον, δεν επιδιώκει απλά την παρέλαση της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και την ελεύθερη έκφραση της σεξουαλικότητας στα πλαίσια ενός “πανηγυριού”, αλλά θέτει στο δημόσιο χώρο και λόγο τόσο ζητήματα που αφορούν τις έμφυλες  διακρίσεις, το σεξισμό, την ομοφοβία/ τρανσοφοβία, όσο και την διεκδίκηση ορατότητας και χώρου για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και διεκδικήσεις για την κατοχύρωση των κοινωνικών και θεσμικών της δικαιωμάτων.

Το Φεστιβάλ από την πρώτη στιγμή φάνηκε να ενοχλεί τόσο τους τοπικούς άρχοντες και κρατικούς μηχανισμούς, όσο και τα συντηρητικά κομμάτια της κοινωνίας. Η ρήξη αυτή είναι αναμενόμενη, δεδομένου του έντονου πατριαρχικού χαρακτήρα της τοπικής κοινωνίας. Μια κοινωνία,  για την οποία αποτελεί “μεγάλη ντροπή” -και ενίοτε χρήζει τιμωρίας- η μη συμμόρφωση με  το στερεότυπο της ετεροκανονικότητας και τα κυρίαρχα πρότυπα του λεβέντη εξουσιαστή άνδρα με την επιβλητική “ματσό” συμπεριφορά ή ακόμα και της παθητικής γυναίκας-κτήματος του παραπάνω άνδρα, καθώς και οποιαδήποτε παρέκκλιση από την υιοθέτηση των έμφυλων ρόλων.

Οι ομοφοβικές και τρανσοφοβικές επιθέσεις, ο σεξισμός, η καταπίεση της έκφρασης της σεξουαλικότητας και της αυτοδιάθεσης του σώματος πηγάζουν από την πατριαρχία. Οι διακρίσεις και η βία που υφίσταται η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα αποτελούν τμήμα του συνολικότερου μηχανισμού του καπιταλιστικού συστήματος που προωθεί τον ρατσισμό, το φασισμό, τις έμφυλες διακρίσεις και όλες τις μορφές καταπίεσης. Η δημιουργία, με αυτό τον τρόπο, λιγότερο ή περισσότερο υποτιμημένων ομάδων ανάμεσα στους καταπιεσμένους διευκολύνει τις ορέξεις των αφεντικών και προάγει την αναπαραγωγή της σχέσης εκμετάλλευσης, των ταξικών ανισοτήτων και του ίδιου του συστήματος.

Εμείς, από την μεριά μας, έχοντας ήδη βρεθεί πλάι-πλάι με κομμάτια της διοργάνωσης σε κοινούς αγώνες, στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια με τη φυσική μας παρουσία. Προτάσσουμε τους κοινούς αγώνες,  με βάση τα κοινά μας συμφέροντα ως εκμεταλλευόμενοι, καθώς θεωρούμε ότι οι αγώνες των καταπιεσμένων για την ανατροπή του υπάρχοντος πρέπει να είναι συνολικοί και αλληλένδετοι ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας και καταπίεσης