Ποιά Είναι Τα Συνδικαλιστικά Όργανα Των Φοιτητών

Τι είναι σύλλογος φοιτητών;

Ο σύλλογος κάθε σχολής αποτελείται από όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές της σχολής μας και εκφράζεται μέσω της γενικής συνέλευσης.

Τι είναι η γενική συνέλευση (Γ.Σ.);

Είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων του συλλόγου φοιτητών. Ασχολείται με προβλήματα που αφορούν την σχολή καθώς και ευρύτερα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα που μας απασχολούν. Η συνέλευση μπορεί να καλεστεί από το Δ.Σ. ή με συλλογή επαρκούς αριθμού υπογραφών των φοιτητών και για να πραγματοποιηθεί απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός φοιτητών. Ο καθένας μας έχει το δικαίωμα να θέσει οποιαδήποτε θέμα, να τοποθετηθεί και να κατεβάσει πλαίσιο προς ψήφιση στην γενική συνέλευση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται δημοκρατικά με φανερή ψηφοφορία για την εκλογή συγκεκριμένου πλαισίου. Όποιες αποφάσεις ληφθούν μέσω της συνέλευσης είναι καθήκον του συλλόγου να υλοποιηθούν.

Τι είναι πλαίσιο;

Πλαίσιο είναι ένα σύνολο συγκεκριμένων προτάσεων σχετικών με τα θέματα που συζητήθηκαν στην συνέλευση το οποίο και κατεβαίνει προς ψήφιση. Ο κάθε φοιτητής έχει το δικαίωμα να κατεβάσει πλαίσιο προς ψήφιση καθώς αυτό δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των παρατάξεων. (Το χαρτί που σου μοιράζουν στην αρχή της συνέλευσης είναι το πλαίσιο, μην το πετάξεις, διάβασέ το.)

Τι είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και πως προκύπτει;

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ένα όργανο κατώτερο από την γενική συνέλευση. Αποτελείται από 7 έδρες οι οποίες κατανέμονται αναλογικά με τις ψήφους μέσω της διαδικασίας των φοιτητικών εκλογών. Αρμοδιότητά του είναι να συγκαλεί γενικές συνελεύσεις καθώς και να υλοποιεί τις αποφάσεις της. Ωστόσο θα ήταν καλό, όπως προαναφέραμε, να συμμετέχουμε όλοι στην διεκδίκηση των όποιων αιτημάτων προκύπτουν και να μην επαναπαυόμαστε στο Δ.Σ. (π.χ. μαζική παρουσία μας στη γραμματεία ή στο γραφείο κάποιου καθηγητή είναι πιο αποτελεσματικό από ένα απλό χαρτί με την υπογραφή του συλλόγου). Στην πραγματικότητα το Δ.Σ. χρησιμοποιείται από τις κάποιες παρατάξεις ως μέσο παράκαμψης των γενικών συνελεύσεων. Η τυπική τους πλειοψηφία τους επιτρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις περνώντας ψηφίσματα, που αφορούν το σύλλογο, αποφασίζοντας έτσι για αυτόν χωρίς αυτόν.

 Η ενεργή συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις κρίνεται απαραίτητη έτσι ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται συλλογικά και ο καθένας να μπορεί να εκφραστεί. Τα προβλήματα της σχολής και της κοινωνίας γενικότερα αφορούν όλους μας και όλοι πρέπει να συμβάλουμε στη λύση τους

Leave a Reply

Your email address will not be published.